Ryvangs Kvarterets Grundejerlag

Ryvangskvarteret ligger i København i området mellem Hellerup og Østerbro. Det er afgrænset af Strandvejen, Ryvangs Alle og Tuborgvej, og er med sine mange store villaer af høj arkitektonisk værdi noget særligt i København. De mange bevaringsværdige og fredede huse, hvoraf hovedparten er bygget i den første del af 1900-tallet, er unikke i den danske bygningskunst og i Københavns historie. Ryvangskvarterets hjemmeside drives af Ryvangs Kvarterets Grundejerlag som blev dannet i februar 1910, i en periode hvor byggeriet af de mange villaer havde taget fart. Hjemmesiden beskriver områdets historie, men er samtidig et aktivt forum for grundejerne hvoraf mange benytter husene som privatboliger, mens andre helt eller delvist bruger dem til ambassadeformål eller til erhverv.

Seneste nyt:

29.09.14 22:47

INVITATION TIL HALLOWEEN 2014


29.08.12 23:17

LOPPEMARKED, søndag den 2. september 2012, 11.00-14.00.


23.04.12 15:55

ORDINÆRT RYVANG GRUNDEJERMØDE den 7. maj 2012, kl. 19

 

Blandt dagsordenspunkterne er trafik,...


09.10.11 10:27

NYT MEDLEM OG NY FORMAND VALGT IND I BESTYRELSEN FOR GRUNDEJERLAGET.

 


05.03.11 17:16

HUSK AT BETALE KONTINGENT 2011. Som vedtaget på generalforsamlingen 2011 er kontingentet steget...


05.03.11 17:14

STOR FASTELAVNSFEST 6. marts 2011, kl. 14. Ryvangskvarterets Grundejerlag inviterer alle kvarterets...


gå til arkivet ->

Kontakt Grundejerlaget:

info@ryvangskvarteret.dk